วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างสถานการณ์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างสถานการณ์ การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
สถานการณ์ที่ 1

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการละลายสารเคมีบางชนิดที่ใช้ภายในบ้าน


อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ชนิดของผลึก หรือของแข็ง เช่น เกลือแกง , น้ำตาลทราย , ด่างทับทิม , การบูร , จุนสี ฯลฯ
2. น้ำกลั่น
3. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 6 ใบ
4. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 1 ชุด
5. แท่งแก้วคนสาร 5 อัน
6. เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน
7. ช้อนตักสาร 5 อัน
8. เครื่องชั่งสาร 1 เครื่อง
9. หลอดทดลองขนาดกลาง 6 หลอด พร้อมที่ตั้งและแปรงล้างหลอด
เอกสารที่ต้องศึกษา

1. ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่นำมาทดลอง
2. การละลายสถานการณ์ที่ 2.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การศึกษาปัจจัยของแรงเสียดทาน ต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุชนิดต่าง ๆ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เครื่องชั่งสปริง 1 อัน
2. แผ่นไม้กระดาน ยาว 1.5 ม.
3. ถุงทราย 500 กรัม 3 ถุง
4. แผ่นกระดานไม้ ขนาด -10 X 3.5 cm. - 10 X 4.0 cm. - 10 X 4.5 cm

5. แผ่นโฟม , พลาสติก กระดาษแข็ง ขนาด 10 X 4.0 cm อย่างละ 1 แผ่น

เอกสารที่ต้องศึกษา
1. ความรู้เกี่ยวกับแรงเสียดทาน
2. พื้นเอียงสถานการณ์ที่ 3.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การศึกษาความทนทานของปลาต่อความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอก

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. ผงซักฟอก 1 – 2 ชนิดอย่างละ 1 ซองเล็ก
2. เครื่องชั่งสาร 1 เครื่อง
3. บีกเกอร์ ขนาด 250 cm3 8 ใบ หรือกล่องพลาสติก หรือขวดกาแฟใหญ่
4. น้ำกลั่น
5. หลอดฉีดยา 1 หลอด
6. แท่งแก้วคนสาร
7. ช้อนตักสาร เบอณ 1-2
8. เทอร์โมมิเตอร์
9. กระดาษpH 1-14 1กล่อง
10. ปลาหางนกยูงหรือลูกปลานิลหรือปลาเหยื่อ ประมาณ 30-50 ตัว
เอกสารที่ต้องศึกษา

1. ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่นำมาทดลอง
2. การละลาย

สถานการณ์ที่ 4.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าพลังดิน หรือเซลล์ไฟฟ้าจากดิน
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 1 ตัว
2. แผ่นโลหะ เช่น ทองแดง , สังกะสี , ตะกั่ว ,ดีบุก , อะลูมิเนียม อย่างละ 6 แผ่น เพื่อทำขั้วไฟฟ้า
3. สายไฟฟ้า ข้างหนึ่งเป็นที่เสียบปลายข้าหนึ่งเป็นคริบปากจระเข้ 2-3 คู่
4. หลอดฉีดยา 1 หลอด
5. บีกเกอร์ หรือกระป๋องพลาสติกขนาดเล็ก 6 ใบ
6. ดินเหนียว , ดินร่วน , ดินทราย อย่างละ 1 ถุง
7. กระดาษ pH 1-14 1กล่อง
8. เทอร์โมมิเตอร์

เอกสารที่ต้องศึกษา

1. ความรู้เกี่ยวกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี
2. ความรู้เรื่องดิน

สถานการณ์ที่ 5.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง กาวจากโฟม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. เศษโฟมที่ไม่ใช้แล้ว
2. สารที่เป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำมันก๊าด , ทินเนอร์ ,น้ำมันเบนซิน , แอลกอฮอล์ เป็นต้น
3. เครื่องชั่งสาร 1 เครื่อง
4. เครื่องชั่งสปริง
5. กาวลาเทกซ์ 1 ขวด
6. กาวน้ำ 1 ขวด
7. แท่งแก้วคนสาร 3 อัน
8. ขวดพลาสติก เพื่อใส่กาว
9. กระดาษแข็ง , กระดาษบาง , แผ่นไม้เล็กๆ ตัดเป็นชิ้น ๆ สำหรับตรวจสอบความเหนียว
เอกสารที่ต้องศึกษา

1. ความรู้เกี่ยวกับโฟม
2. วิธีทำกาว
3. การละลายสาร


สถานการณ์ที่ 6.
ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การทำสารดับกลิ่น

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


1. ผลมะกรูด , ใบฝรั่ง , ใบยูคาลิปตัส
2. สารละลายแอมโมเนีย
3. บีกเกอร์ขนาด 250 cm3 5 ใบ
4. กระดาษแข็ง
5. แท่งแก้วคนสาร 5 อัน
6. เทอร์โมมิเตอร์ 1 อัน
7. เครื่องชั่งสาร 1 เครื่อง
8. กระดาษ pH

เอกสารที่ต้องศึกษา
1. ความรู้เกี่ยวกับกลิ่น หรือปัสสาวะ
2. ความรู้เกี่ยวกับ มะกรูด , ใบฝรั่ง , ใบยูคาลิปตัส

สถานการณ์ ที่ 7.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การประดิษฐ์กล่องบรรจุไข่

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. ไข่ไก่ หรือไข่เป็ด 5-8 ฟอง
2. กล่องกระดาษเปล่า เล็ก ๆ 2-3 กล่อง
3. โฟมเล็ก ๆ 4-5 แผ่น
4. กระดาษกาวย่น 1 ม้วน
5. มีดคัตเตอร์
6. กรรไกร
7. ยางรัด หรือเชือกฟาง

เอกสารที่ต้องศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อสถานการณ์ที่ 8.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง การศึกษาแรงตึงผิวจากสารละลายผงซักฟอก

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. น้ำกลั่น
2. แก้วใส่น้ำ 5-8 ใบ
3. ผงซักฟอก 1-2 ชนิด
4. บีกเกอร์เตรียมสาร ขนาด 250 cm3 2 ใบ
5. ช้อนตักสาร 5 อัน
6. กระบอกตวง 1-2 อัน
7. เหรียญบาทขนาดเดียวกัน 50 เหรียญ
เอกสารที่ต้องศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับแรงตึงผิวสถานการณ์ที่ 9.
ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง ความทนทานของยุงต่อสารละลายเกลือแกง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม


1. น้ำกลั่น
2. บีกเกอร์ขนาด 50 cm3 3 ใบ
3. แท่งแก้วคนสาร 2-3 อัน
4. กระบอกฉีดยา 1-2 อัน
5. กระบอกตวง 1-2 อัน
6. ลูกน้ำยุง
7. ช้อนตักสาร 1-2 อัน
8. กระดาษpH

เอกสารที่ต้องศึกษา
1. ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในบ้าน
2. ความเป็นกรด-เบสสถานการณ์ที่ 10.

ตัวอย่างการตั้งชื่อเรื่อง กระแสไฟฟ้าเกิดจากแม่เหล็กไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. แม่เหล็ก 2 แท่ง
2. ตะปู 4 หรือ 6 นิ้ว
3. ตะปูเข็ม 1 กล่อง
4. ลวดทองแดง
5. กล่องถ่านไฟฉาย 3 กล่อง
6. ผงตะไบเหล็ก
7. เข็มทิศ 2 อัน
8. สายไฟฟ้าแดงดำ 6 คู่
เอกสารที่ต้องศึกษา

1. ความรู้เรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น